Hotelska industrija u krizi!

Kako će Covid-19 da podstakne obnovu i inovacije?

Trenutna kriza dovela je do stvaranja ozbiljnih posledica po hotelsku industriju! Veliki broj hotela je zatvoren a hotelijeri ne znaju kakve promene će doneti novo sutra.

Novonastala situacija menja navike putnika i dovodi do stvaranja novih načina komunikacije kako na radnom mestu tako i u privatnom životu. Hotelijeri se suočavaju sa mnogobrojnim izazovima ali i novim mogućnostima koje nosi sa sobom nova era. Vreme je da vlasnici hotela kreiraju nove strategije koje će im pomoći da se suoče sa trenutnom krizom i izađu iz nje kao pravi pobednici! 

S obzirom da ne možemo uticati na trajanje krize, možemo predvideti promene tako što ćemo dati odgovore na sledeća pitanja: Kako se menjaju običaji i i navike putnika nakon Covid-19? Kako se najbolje pripremiti za promene koje donosi nova era?

Navike putnika nakon Covid-19?

Rezultati istraživanja

Navike i potrebe putnika nove ere

U novoj eri hotelijerstva, putnik je stvorio nove navike koji menjaju način na koji bira destinacije, doživljava i vrednuje putovanje:

 • Ponovo je otkrio osećaj zadovoljstva koji pruža DOM i koji zajedno sa porodicom sada zauzima centar njegovog interesovanja. Putuje samo ukoliko ima dobar razlog dok je ponovno povezivanje sa porodicom i prijateljima glavni razlog putovanja.
 • Higijena i ‘brza konekcija’ su veoma važni aspekti koji utiču na izbor hotela i restorana!
 • Nove potrebe u velikoj meri utiču i na izbor destinacija: Manje avanture, posebno u mestima koja se smatraju rizičnim! Mesta na kojima se okuplja veliki broj ljudi i ona teško pogođena virusom (Kina, Italija, Španija, Francuska, SAD) se izbegavaju!
 • Više planine, manje mora! Manje glavnih gradova, više prirode!
 • Putnik nove ere delimično radi od kuće dok su službena putovanja svedena na minimum!
 • Kreativan je i u stalnoj potrazi za novim i nezaboravnim iskustvima, magičnim trenucima!

Posledice po hotelsku industriju

Sektor koji je prvi pogođen pandemijom virusa i verovatno među poslednjima koji će početi rad iznova. Dug period koji je doprineo stvaranju novih navika i potreba gostiju. Nesigurnosti sa kojima se sada susreće industrija, koja u mnogim zemljama čini najveći procenat domaće proizvodnje, sada pokazuje strukturna ograničenja:

Veoma fragmentirano tržište čiju većinu predstavljaju vlasnici jednog hotela! Očekuje se da razvoj pandemije dovede do konsolidacije tržišta sa samo 70-80% hotela koji će zabeležiti oporavak. Veliki hotelski lanci sa stabilnim finansijskim osnovama iskoristiće priliku da putem spajanja i akvizicija ojačaju poziciju na tržištu i smanje troškove.

Nedostatak menadžerskih veština: Većina hotelskih operatera je zatvorila svoje objekte, odložila investicije, smanjila troškove i broj zaposlenih, čekajući da pandemija virusa prođe. Mali broj hotelskih operatera (20-30%) je učvrstio svoje odnose sa dobavljačima i zaposlenima i stavio fokus na redefinisanje strategije u skladu sa novim potrebama putnika i razvoj digitalne platforme.

Očekuje se da tih 20-30% operatera doživi novi početak i u potpunosti iskoristi mogućnosti koje će doneti nova era.

Sve u svemu, očekuje se smanjenje tržišta od preko 20%  iako preovlađuje opšti optimizam u pogledu mogućnosti industrije da se oporavi.

Posledice po industrije usko povezane sa hotelijerstvom

Posledice krize na hotelsku industriju su stvorile domino efekat na ostale učesnike na tržištu poput turističkih agencija, proizvođača nameštaja, dizajnera enterijera, arhitekata, itd. Isto tako, primetni su i uticaji krize na sveopšte prisutni Airbnb i Booking!

Što se tiče hotelijerstva, očekuje se pad broja operatera koji će nestati putem spajanja i akvizicija. Kako bi se lakše suočili sa trenutnom situacijom, verujemo da je neophodno preduzeti sledeće korake:

 • Stalna informisanost o novim trendovima i mogućoj evoluciji krize
 • Strateško razmišljanje o periodu nakon Covid-19
 • Očuvanje odnosa sa klijentima i formiranje uloge poverioca, strateškog savetnika i u slučaju potrebe psihologa! Vreme je za ulaganje u sigurne veze! Kao i uvek, najefikasniji način za prevazilaženje stresa je razgovor sa nekim ko razume problem i deli istu sudbinu!

Po rečima dragog prijatelja iz članka o bankarstvu:

"IT IS TIME TO HIT THE ROAD, ON 2 WHEELS OF COURSE!"

Pogledajte detaljniju analizu našeg istraživanja u prilogu!

20
мај
2020
Source: GV Consulting
Published:
20/05/2020
© 2018 - 2024 GV Consulting. All Rights Reserved
The Hub of Excellence
The Hub of Excellence
Hotelska industrija u krizi!
20
мај
2020

Hotelska industrija u krizi!

Kako će Covid-19 da podstakne obnovu i inovacije?

Trenutna kriza dovela je do stvaranja ozbiljnih posledica po hotelsku industriju! Veliki broj hotela je zatvoren a hotelijeri ne znaju kakve promene će doneti novo sutra.

Novonastala situacija menja navike putnika i dovodi do stvaranja novih načina komunikacije kako na radnom mestu tako i u privatnom životu. Hotelijeri se suočavaju sa mnogobrojnim izazovima ali i novim mogućnostima koje nosi sa sobom nova era. Vreme je da vlasnici hotela kreiraju nove strategije koje će im pomoći da se suoče sa trenutnom krizom i izađu iz nje kao pravi pobednici! 

S obzirom da ne možemo uticati na trajanje krize, možemo predvideti promene tako što ćemo dati odgovore na sledeća pitanja: Kako se menjaju običaji i i navike putnika nakon Covid-19? Kako se najbolje pripremiti za promene koje donosi nova era?

Navike putnika nakon Covid-19?

Rezultati istraživanja

Navike i potrebe putnika nove ere

U novoj eri hotelijerstva, putnik je stvorio nove navike koji menjaju način na koji bira destinacije, doživljava i vrednuje putovanje:

 • Ponovo je otkrio osećaj zadovoljstva koji pruža DOM i koji zajedno sa porodicom sada zauzima centar njegovog interesovanja. Putuje samo ukoliko ima dobar razlog dok je ponovno povezivanje sa porodicom i prijateljima glavni razlog putovanja.
 • Higijena i ‘brza konekcija’ su veoma važni aspekti koji utiču na izbor hotela i restorana!
 • Nove potrebe u velikoj meri utiču i na izbor destinacija: Manje avanture, posebno u mestima koja se smatraju rizičnim! Mesta na kojima se okuplja veliki broj ljudi i ona teško pogođena virusom (Kina, Italija, Španija, Francuska, SAD) se izbegavaju!
 • Više planine, manje mora! Manje glavnih gradova, više prirode!
 • Putnik nove ere delimično radi od kuće dok su službena putovanja svedena na minimum!
 • Kreativan je i u stalnoj potrazi za novim i nezaboravnim iskustvima, magičnim trenucima!

Posledice po hotelsku industriju

Sektor koji je prvi pogođen pandemijom virusa i verovatno među poslednjima koji će početi rad iznova. Dug period koji je doprineo stvaranju novih navika i potreba gostiju. Nesigurnosti sa kojima se sada susreće industrija, koja u mnogim zemljama čini najveći procenat domaće proizvodnje, sada pokazuje strukturna ograničenja:

Veoma fragmentirano tržište čiju većinu predstavljaju vlasnici jednog hotela! Očekuje se da razvoj pandemije dovede do konsolidacije tržišta sa samo 70-80% hotela koji će zabeležiti oporavak. Veliki hotelski lanci sa stabilnim finansijskim osnovama iskoristiće priliku da putem spajanja i akvizicija ojačaju poziciju na tržištu i smanje troškove.

Nedostatak menadžerskih veština: Većina hotelskih operatera je zatvorila svoje objekte, odložila investicije, smanjila troškove i broj zaposlenih, čekajući da pandemija virusa prođe. Mali broj hotelskih operatera (20-30%) je učvrstio svoje odnose sa dobavljačima i zaposlenima i stavio fokus na redefinisanje strategije u skladu sa novim potrebama putnika i razvoj digitalne platforme.

Očekuje se da tih 20-30% operatera doživi novi početak i u potpunosti iskoristi mogućnosti koje će doneti nova era.

Sve u svemu, očekuje se smanjenje tržišta od preko 20%  iako preovlađuje opšti optimizam u pogledu mogućnosti industrije da se oporavi.

Posledice po industrije usko povezane sa hotelijerstvom

Posledice krize na hotelsku industriju su stvorile domino efekat na ostale učesnike na tržištu poput turističkih agencija, proizvođača nameštaja, dizajnera enterijera, arhitekata, itd. Isto tako, primetni su i uticaji krize na sveopšte prisutni Airbnb i Booking!

Što se tiče hotelijerstva, očekuje se pad broja operatera koji će nestati putem spajanja i akvizicija. Kako bi se lakše suočili sa trenutnom situacijom, verujemo da je neophodno preduzeti sledeće korake:

 • Stalna informisanost o novim trendovima i mogućoj evoluciji krize
 • Strateško razmišljanje o periodu nakon Covid-19
 • Očuvanje odnosa sa klijentima i formiranje uloge poverioca, strateškog savetnika i u slučaju potrebe psihologa! Vreme je za ulaganje u sigurne veze! Kao i uvek, najefikasniji način za prevazilaženje stresa je razgovor sa nekim ko razume problem i deli istu sudbinu!

Po rečima dragog prijatelja iz članka o bankarstvu:

"IT IS TIME TO HIT THE ROAD, ON 2 WHEELS OF COURSE!"

Pogledajte detaljniju analizu našeg istraživanja u prilogu!

Source: GV Consulting
Published:
20/05/2020
Share:
20
мај
2020
© 2018 - 2024 GV Consulting. All Rights Reserved
bars linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram