The Hub of Excellence

Pristup podacima

The Hub of Excellence
The Hub of Excellence
Pristup podacima
[ultimate_gdpr_myaccount]
© 2018 - 2024 GV Consulting. All Rights Reserved

Pristup podacima

Korisnicima sajta se, ukoliko je to potrebno, mogu tražiti ime, prezime, email adresa, broj telefona. Korisnici mogu posetiti naš sajt i anonimno. Lične podatke prikupljamo samo i isključivo ako nam korisnik našeg Web sajta da pristanak na to i dobrovoljno dostavi podatke.

Lične podatke Korisnika sajta, GV CONSULTING SRL D.O.O. NOVI SAD, prikuplja i koristi u svrhe poboljšanja svojih usluga. Lične informacije nam pomažu da efikasno i tačno odgovorimo na zahteve upućene našem korisničkom servisu.

U skladu sa GDPR regulativama, sledeća prava su obezbeđena Korisniku Web sajta:

  • Da bude detaljno upoznat sa podacima koji se pribavljaju, načinu pribavljanja i upravljanja podacima
  • Da zatraži svoje lične podatke na uvid
  • Da zatraži da njegovi lični podaci budu izbrisani iz baze podataka i zaboravljeni
  • Da se u svakom trenutku odjavi sa email liste na koju se prethodno prijavi putem Newsletter registracije

U slučaju curenja podataka, GV CONSULTING SRL D.O.O. NOVI SAD, obavestiće u roku od 24h sva lica čiji podaci se mogu naći ugroženim.

[ultimate_gdpr_myaccount]
© 2018 - 2024 GV Consulting. All Rights Reserved
bars linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram