The Hub of Excellence

Stečeno iskustvo nam pomaže da kreiramo najefikasnija rešenja

The Hub of Excellence
The Hub of Excellence
Naše jedinstvene usluge

Kombinacija stečenih veština u zanatskoj izradi metala, strateškom menadžmentu i ljubavi prema nameštaju i dizajnu koju se ogleda kroz 3 duge generacije omogućava nam da razvijemo jedinstvena i inovativna rešenja zajedno sa našim klijentima.

GV Consulting tim odgovara na želje i potrebe klijenata, vrši analizu zahteva i razvija strategiju poslovanja uvek težeći da pronađe najadekvatnije rešenje. Kompanija sa dugogodišnjom međunarodnom ekspertizom u domenu hotelijerstva koja nudi usluge opremanja i dizajna enterijera i pruža podršku svojim klijentima od prijema zahteva i nakon realizacije projekta. Partneri kompanije su italijanski, turski i srpski dobavljači pažljivo odabrani na osnovu svojih vrednosti i performansi u pogledu kvaliteta, tačnosti, pouzdanosti i cene. Sa bogatim timom stručnjaka i partnera, u mogućnosti smo da odgovorimo na najrazličitije zahteve u pogledu kompleksnosti i željenog budžeta.

Volimo izazove i prevazilazimo očekivanja.

PROCES RADA

01
BESPLATNA USLUGA ANALIZE

Sa specijalizovanim timom stručnjaka analiziramo potrebe klijenata i pozicioniranje na tržištu, obilazimo građevinske lokacije i analiziramo dostavljenu dokumentaciju. Tokom procesa analize, određujemo materijale i željeni dizajn i pripremamo detalje izvođenja radova.

02
INŽENJERING

Vršimo optimizaciju troškova izgradnje i opremanja a uz pomoć dobijenih rešenja kreiramo crteže na osnovu kojih sledi proizvodnja.

03
JEDINSTVENO REŠENJE

Sledeći važan zadatak kompanije podrazumeva pronalaženje dobavljača koji će najbolje odgovoriti na potrebe i bužetske zahteve klijenata.

04
REALIZACIJA

Nakon verifikacije kreiranih crteža započinjemo proizvodnju. Svaku fazu proizvodnje nadgleda supervizor koji je odgovoran za funkcionalnost i kontolu kvaliteta izrade proizvoda.

05
LOGISTIKA I MONTAŽA

Nakon realizacije, sledi otpremanje proizvoda na mesto ugradnje i njihovo montiranje na osnovu dostavljene dokumentacije i uz poštovanje dogovorenog roka.

06
PODRŠKA NAKON REALIZACIJE PROJEKTA

Posebnu pažnju posvećujemo pružanju podrške klijentima nakon realizacije projekta kao važnog aspekta za uspostavljanje dugoročnih partnerskih odnosa.

© 2018 - 2024 GV Consulting. All Rights Reserved

Stečeno iskustvo nam pomaže da kreiramo najefikasnija rešenja

Kombinacija stečenih veština u zanatskoj izradi metala, strateškom menadžmentu i ljubavi prema nameštaju i dizajnu koju se ogleda kroz 3 duge generacije omogućava nam da razvijemo jedinstvena i inovativna rešenja zajedno sa našim klijentima.

GV Consulting tim odgovara na želje i potrebe klijenata, vrši analizu zahteva i razvija strategiju poslovanja uvek težeći da pronađe najadekvatnije rešenje. Kompanija sa dugogodišnjom međunarodnom ekspertizom u domenu hotelijerstva koja nudi usluge opremanja i dizajna enterijera i pruža podršku svojim klijentima od prijema zahteva i nakon realizacije projekta. Partneri kompanije su italijanski, turski i srpski dobavljači pažljivo odabrani na osnovu svojih vrednosti i performansi u pogledu kvaliteta, tačnosti, pouzdanosti i cene. Sa bogatim timom stručnjaka i partnera, u mogućnosti smo da odgovorimo na najrazličitije zahteve u pogledu kompleksnosti i željenog budžeta.

Volimo izazove i prevazilazimo očekivanja.


PROCES RADA

01
BESPLATNA USLUGA ANALIZE

Sa specijalizovanim timom stručnjaka analiziramo potrebe klijenata i pozicioniranje na tržištu, obilazimo građevinske lokacije i analiziramo dostavljenu dokumentaciju. Tokom procesa analize, određujemo materijale i željeni dizajn i pripremamo detalje izvođenja radova.

02
INŽENJERING

Vršimo optimizaciju troškova izgradnje i opremanja a uz pomoć dobijenih rešenja kreiramo crteže na osnovu kojih sledi proizvodnja.

03
JEDINSTVENO REŠENJE

Sledeći važan zadatak kompanije podrazumeva pronalaženje dobavljača koji će najbolje odgovoriti na potrebe i bužetske zahteve klijenata.

04
REALIZACIJA

Nakon verifikacije kreiranih crteža započinjemo proizvodnju. Svaku fazu proizvodnje nadgleda supervizor koji je odgovoran za funkcionalnost i kontolu kvaliteta izrade proizvoda.

05
LOGISTIKA I MONTAŽA

Nakon realizacije, sledi otpremanje proizvoda na mesto ugradnje i njihovo montiranje na osnovu dostavljene dokumentacije i uz poštovanje dogovorenog roka.

06
PODRŠKA NAKON REALIZACIJE PROJEKTA

Posebnu pažnju posvećujemo pružanju podrške klijentima nakon realizacije projekta kao važnog aspekta za uspostavljanje dugoročnih partnerskih odnosa.

© 2018 - 2024 GV Consulting. All Rights Reserved
bars linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram